Oldal kiválasztása

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük Önt, mielőtt szolgáltatásunkat igénybe veszi szíveskedjen átolvasni az Általános Szerződési Feltételeinket, mert szolgáltatásunk igénybevételével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a Vásárlási Feltételeket, amely Ön és az edukeeping.com oldal üzemeltetőjével, a SC AGENCITY VIDEO MARKETING SRL között a megrendelés visszaigazolásával szerződésként létrejön. Az Ön által vásárolt szolgáltatás eladója a SC AGENCITY VIDEO MARKETING SRL.

Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:
A cég rövidített elnevezése: AGENCITY VIDEO MARKETING SRL
Székhely: 457261 Bürgezd, fő utca 109.
Számlavezető bank: Transilvania Bank.
Számlaszám:

RO54BTRLRONCRT0662705401

RO04BTRLEURCRT0662705401

RO17BTRLHUFCRT0662705401

RO08BTRLUSDCRT0662705401


Adószám: RO46017850
Nyilvántartási szám: J31/283/2022
Kapcsolattartó neve: Köteles Oszkár
A cég elektronikus elérhetősége: office@edukeeping.com
(továbbiakban Szolgáltató)
Tárhelyszolgálató adatai
Üzemeltető: Tárhely szolgáltató: hosterion.ro HOSTERION SRL (székhelye: 400357 Kolozsvár, Eugen Ionesco utca 49F Románia
Cégjegyzékszáma: J12/396/2004; e-mail címe: support@hosterion.ro

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az edukeeping.com oldalon eladásra kínált digitális és fizikai termékek képezi a Szolgáltató és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vételár mindig a termék mellett feltüntetett bruttó ár.

Szolgáltatás igénybevételének módja
Szerződő az edukeeping.com weboldalon a – Kapcsolat, Regisztráció és/vagy Pénztár – menüpontban található mezők kitöltésével, az oldalon részletesen leírt adatok elküldésével megrendeli az edukeeping.com oldalon kínált terméket.
A szolgáltatási díja
A szolgáltatás mellett feltüntetett bruttó ár.
Fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a
kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe. az egyik legnagyobb bankártyás fizetést biztosító rendszer a Stripe, Inc. felügyelete alatt működik, bővebb információért látogass el a stripe hivatalos oldalára: Stripe Payments Company, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080. SPC: https://stripe.com/en-hu/legal/spc
A szolgáltatás díját banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett: Sc AGENCITY VIDEO MARKETING SRL.
Bankszámlaszám: RO04BTRLEURCRT0662705401
Megjegyzés: EDUKEEPING.COM
Szolgáltatás igénybevételének feltételei
Az Edukeeping weboldalon a termékek megrendelése az edukeeping.com weboldalon keresztül történik. A Rendelés és sikeres bankártyás fizetés után a számlát távnyomtatással küldjük a rendelés folyamán megadott email-címre. A számlázással
kapcsolatos egyéb kérdéseket az office”edukeeping.com email-címre várjuk.
Kötelezettségek
Szolgáltató köteles Szerződő fél számára az edukeeping.com- ról rendelt termékeket kiszállítani.
A Szerződő fél köteles az e-kereskedelem Magyarországon hatályban lévő összes jogszabályának betartására.
Adatkezelési Nyilatkozat
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az edukeeping.com weboldal szolgáltatását igénybe vevő Szerződő a szolgáltatás megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatároz. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek amit a Szerződő a https://www.edukeeping.com oldalon levő adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.
Adatok
Az edukeeping.com oldalon lévő bizonyos szolgáltatás megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó megrendeléskor Önként hozzájárul, hogy az Adatkezelő a SC AGENCITY VIDEO MARKETING SRL. megrendeléshez kötelezően előírt esetleges személyes adatait kezelje.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a szerződés lejárta után legkésőbb 25 napon belül megsemmisíti. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Cookie kezelés
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
A bevásárlókosárhoz használt cookie;
Biztonsági cookie-k ;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Egyéb rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződésnek a nyelve magyar, a megkötött szerződések nem írásban kötött szerződésnek minősülnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az nem visszakereshető. Az Általános Szerződési Feltételek nem utal magatartási kódexre. Felhasználó regisztrációjával automatikusan elfogadja Szolgáltató szerződéskötésére vonatkozó ajánlatát. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha a felek bármelyikét Vis Maior esemény akadályozza meg, gátolja vagy késlelteti bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítésében, akkor az ilyen fél felelősségre nem vonható, viszont köteles az ilyen esemény bekövetkezését követően, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban tájékoztatni a másik felet az ilyen eseményről és annak körülményeiről. Vis Maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fél ésszerűen körültekintő magatartása ellenére sem volt elkerülhető. Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, melyet közzétesz a megbizhatobolt.hu oldalon a frissítés megjelölésével. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. A mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek elérhető az edukeeping.com internet címen.